INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční

Přednáší: Ing. Naděžda Vitulová
Délka videa: 4 hodiny a 35 minut
Nahráno: 12.10.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit úředníky, kteří se ve své činnosti musí vypořádávat s postupy katastrálních úřadů a které katastrální úřady činí při správě katastru, se změnami a aktuálními výklady v oblasti, a to zejména při činnostech s plánovanými či realizovanými stavebními pracemi.

Videokurz je určern pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků; kteří pracují na majetkoprávních odděleních a zabývají se evidencí majetku města a
výpisy z katastru nemovitostí.

Obsah videokurzu:

  • Přehled platných předpisů
  • Základní informace o nemovitostech
  • Návrh na zápis práv, účastník, navrhovatel, zmocněnec, vlastník, oprávněný
  • Poznatky o věcném břemeni
  • Poznatky o právu stavby
  • Poznatky o přídavném spoluvlastnictví
  • Obecné postupy při zápisu práv, přezkum návaznosti na stav zápisu v katastru, pořadí zápisů
  • Vyrozumění o zápise a doporučená kontrola zápisu v katastru nemovitostí