INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO

Přednáší: Ing. Eva Nedorostková
Délka videa: 4 hodiny a 20 minut
Nahráno: 21.12.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů v oblasti právnických osob a upozornit je na nejdůležitější změny v zákoně platné pro zdaňovací období roku 2022.

Výklad je zaměřen zejména na tyto okruhy:

  • Schválené změny pro poplatníky DPPO platné pro rok 2022 a rok 2023
  • Interpretace NÚR s dopadem do daně z příjmů
  • Daňové dopady v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
  • Novelizovaný pokyn D-22
  • Aktuální judikatura NSS řešící případy DPPO
  • Aktuální stanoviska GFŘ k příspěvkům KV KDP
  • Odpovědi na dotazy účastníků