INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO

Přednáší: Ing. Eva Nedorostková
Délka videa: 4 hodiny a 40 minut
Nahráno: 6.1.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit jeho účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů v oblasti právnických osob a upozornit je na nejdůležitější změny v zákoně platné pro zdaňovací období roku 2021.

Jedná se zejména o změny v oblasti majetku, benefitů, oznamovací povinnosti, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položka a další.

Součástí videokurzu jsou i informace k daňovým dopadům souvisejících s covidovými opatřeními a živelnou pohromou, dále stručná informace k nejnovější judikatuře NSS řešící případy DPPO a aktuální stanoviska GFŘ k příspěvkům KV KDP.