INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řízení o přestupcích - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.4.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro úředníky dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří se danou problematikou zabývají.

Řízení o přestupku je specifickým typem správního řízení, ve kterém se mísí aspekty správního procesu s aspekty procesu trestního. Aplikátor platné právní úpravy musí rozumět vzájemným vazbám mezi správním řádem, procesní částí přestupkového zákona a dalšími zvláštními předpisy. S ohledem na komplikovanost úpravy je cílem webináře vysvětlit tyto vazby a dále se zaměřit na detailní rozbor procesní části platné právní úpravy. Tedy cílem webináře není úvodní vstup do problematiky v podobě rozboru základní terminologie, resp. části I. a II. přestupkového zákona, nýbrž popis úkonů před zahájením řízení o přestupku a rozbor jednotlivých fází řízení o přestupku; to vše na konkrétních příkladech z praxe a s upozorněním na recentní judikaturu.

Program webináře:

 • Přestupkové řízení jako zvláštní typ správního řízení
  • Koncepce přestupkového procesu
  • Procesní vztahy – přestupkový zákon X správní řád
  • Zvláštnosti přestupkového procesu v jiných zákonech
 • Úkony před zahájením řízení
  • Určování věcné a místní příslušnosti a její změny
  • Sběr podkladů pro řízení
  • Došetřování
  • Odložení věci
 • Řízení o přestupku
  • Řízení před správním orgánem I. stupně
  • Řízení o odvolání
  • Evidence přestupků
  • Přezkumné řízení a zvláštní postupy