INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické dopady velké novely zákoníku práce

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.2.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Petr Bukovjan 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Semináře bude zaměřen především na vysvětlení aktuálních novinek v oblasti pracovního práva a řešení problémů, které přinesla novela zákoníku práce a jiné právní předpisy, stejně jako problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Program semináře:

 • Praktické dopady velké implementační novely ZP – rozbor vybraných změn od 1. 10. 2023 a změn od 1. 1. 2024:
  1. jak správně postupovat u dohod o pracích konaných mimo PP (rozvrhování pracovní doby; posouzení překážek v práci; právo na vybrané příplatky a jejich výše; dohody a právo na dovolenou atd.);
  2. změna u nepřetržitého odpočinku v týdnu;
  3. pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců (co je nárokové a co ne);
  4. výkon práce na dálku (písemná dohoda; úhrada vynaložených nákladů včetně paušálu atd.);
  5. další změny (jinak u omezení výděleční činnosti dle § 303 odst. 3 ZP; rodičovská dovolená atd.). 
    
 • Nově v právní úpravě pracovního volna k činnosti na akcích pro děti a mládež – pojem „mládež“; vymezení placeného týdne; jinak s náhradou a její refundací atd.).
   
 • Novela zákona o zaměstnanosti – změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání; nové povinnosti agentury práce a uživatele atd.
   
 • Změny v odměňování a dovolené zastupitelů ÚSC – valorizace měsíčních odměn; jak s nevyčerpanou dovolenou při skončení výkonu veřejné funkce (už bez převodu k uvolňujícímu zaměstnavateli).
   
 • Další změny v oblasti pracovněprávní legislativy – zrušení institutu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a nové podmínky pro délku směn a nepřetržitého odpočinku u vybraných zdravotnických pracovníků; další novela ZP (valorizační mechanismus ve vazbě na minimální mzdu; pluralita odborových organizací; zrušení povinnost vypracovat rozvrh čerpání dovolené atd.) a další.
   
 • Aktuální problémy pracovněprávní praxe – nevyčerpaná dovolená a její převod do následujícího roku (pravidla; důvody včetně žádosti zaměstnance; jak s ní pracovat v příštím roce; odpovědnost vedoucích zaměstnanců a možné sankce) atd.
   
 • Aktuální soudní judikatura v pracovněprávní oblasti – způsob určení výše příplatku za vedení; doručování písemností atd.