INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákoníku práce a další aktuality a problémy pracovního práva

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.9.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Petr Bukovjan 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.11.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Petr Bukovjan 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Seminář bude zaměřen především na vysvětlení aktuálních novinek v oblasti pracovního práva a řešení problémů, které přinesla novela zákoníku práce a jiné právní předpisy, stejně jako problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Program semináře:

  • Novela zákoníku práce – uzavření kolektivní smlouvy u zaměstnavatele s více odborovými organizacemi; „konkurence“ kolektivních smluv vyššího stupně a rozšíření jejich působnosti na další zaměstnavatele; valorizační mechanismus minimální mzdy; nově u nejnižších úrovní zaručené mzdy; nový institut tzv. zaručeného platu; změny v právní úpravě dodatkové dovolené; zrušení povinnosti vytvořit písemný rozvrh čerpání dovolené; další změny na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů (zvýšení osobního příplatku?; samorozvrhování pracovní doby?; odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?) atd.
  • Další aktuality z pracovněprávní legislativy – změny konsolidačního balíčku (registrační povinnost u DPP od 1. 7. 2024, ale odvod pojistného nejspíše až od 1. 1. 2025 a v režimu tzv. oznámené dohody); návrh na zrušení vstupní lékařské prohlídky u nerizikových prací; návrh velké flexinovely zákoníku práce a stručně o navrhovaných změnách; další novela zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání osob se zdravotním postižením) atd.
  • Vybrané problémy z pracovněprávní praxe – pracovní poměr na dobu určitou; nadbytečnost jako výpovědní důvod; zákaz výpovědi; kompenzace práce přesčas a ve svátek; vybrané otázky dovolené atd.
  • Aktuální soudní judikatura – přehled zajímavých rozhodnutí vyšších soudů.