INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.10.2024
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Miluše Kinovičová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Právní úprava dlouhodobého majetku
 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Pořízení dlouhodobého majetku
 • Ocenění dlouhodobého majetku
 • Uvedení dlouhodobého majetku do užívání
 • Odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy, daňové odpisy)
 • Vyřazení dlouhodobého majetku
 • Inventarizace dlouhodobého majetku
 • Technické zhodnocení najatého dlouhodobého majetku
 • Opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku
 • Opravná položka k dlouhodobému majetku
 • Směna majetku
 • Komponentní odpisování
 • Zbytková hodnota
 • Vybrané Interpretace Národní účetní rady a KOV týkající se dlouhodobého majetku
 • Odložená daň v souvislosti s dlouhodobým majetkem