INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finance pro školy a jejich zřizovatele

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.8.2024
9:00 - 13:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Petra Schwarzová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

V současné době je pro každého ředitele a jeho zřizovatele správné hospodaření s finančními zdroji školy jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem webináře je poskytnout účastníkům potřebné informace pro správné financování škol a školských zařízení, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat již s novým PHmax platným od 1. 9. 2024, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy. Včetně správného odměňování a vykazování pedagogické intervence od 1. 2. 2021. Dozvíte se samozřejmě i aktuální informace z oblasti financování (např. problematika 130% průměrného platu, nový PHmax, změny v rozpočtu 2024 u nepedagogů, zrušení limitu zaměstnanců, správné užití zdroje na nemocenskou - nyní ne z ONIV a další).

Program webináře:

 • Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
 • Co přináší změna financování a jak je to provedeno
  • postup financování pedagogické práce
  • výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit
  • vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • základní pravidla pro výpočet PHmax
  • praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)
  • možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
  • nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce
  • postup rozepisování a způsob výpočtu
  • praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ
 • K čemu by měla sloužit rezerva
 • Aktuality a dotazy