INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.10.2023
9:30 - 12:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Otakar Machala 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

S rostoucím počtem fotovoltaických elektráren jak na střechách rodinných domů fyzických osob, tak u podnikatelských i veřejnoprávních subjektů různých velikostí, roste i důležitost znalosti daňových a účetních souvislostí jejich provozování.

Upozorníme na nejdůležitější daňové dopady využívání FVE a související výklady, které byly v poslední době přijaty. Nasměrujeme vás ke správné a zároveň ekonomicky výhodné aplikaci těchto předpisů v praxi. Součástí semináře budou i odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Program webináře:

 • Vývoj zdanění příjmů z FVE
 • Obecné podmínky danění příjmů z FVE u právnických osob
 • Zdanění příjmů z FVE u fyzických osob 
  • vliv licence a energetického zákona na typ zdanění
  • kdy se příjem z prodeje přebytků považuje za podnikání
  • dopad provozování FVE na celkový základ daně fyzické osoby – příklady 
 • Náležitosti provozu FVE z hlediska DPH 
  • zvláštnosti uplatňování DPH na výstupu
  • podmínky nároku na odpočet daně u FVE
 • Ekologické daně – daň z elektřiny
 • Odvod z elektřiny ze slunečního záření
 • FVE v účetnictví a daních z příjmů
  • účtování pořízení FVE a její zobrazení v účetních výkazech
  • ocenění FVE – vstupní cena a jak ji správně určit
  • na co nezapomenout ve smlouvě s dodavatelem FVE
 • Dotace u FVE
 • Odpisování FVE
  • daňové odpisy – speciální pravidla
  • daňové odpisy – praktické příklady 
  • kdy nelze FVE samostatně odpisovat
 • Technické zhodnocení FVE
  • speciální pravidla pro technické zhodnocení FVE
  • správné odpisování FVE po technickém zhodnocení – příklady 
 • Daňové rezervy u FVE 
  • rezervy jako prostředek legálního snížení daňové povinnosti
  • rezerva na nakládání s elektroodpadem 
  • rezerva na opravy FVE
 • Nedaňová podpora FVE 
 • Nejčastější dotazy a diskuse
 • Závěr