INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.10.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Petra Shonová DiS. 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.10.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Petra Shonová DiS. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.12.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Petra Shonová DiS. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Součástí přednášky budou i informace o aktuální novele - zákon č. 199/2017 Sb. (částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na změny a novinky, ke kterým došlo vůči dříve platné legislativě v dané problematice.

Program semináře:

 • Základní informace o novinkách v oblasti zákona č. 361/2000Sb.
 • Řidičské oprávnění a řidičský průkaz
  • skupiny vozidel, rovnocennost řidičských oprávnění
  • podmínky pro udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu
  • dopravně psychologické vyšetření
  • odnětí řidičského oprávnění, jeho vrácení (prokázání zdravotní způsobilosti)
  • „posuzující lékař“ - novela zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
  • uznávání profesní způsobilosti řidiče
 • Dotazy a diskuse k problematice