INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení výdajových paušálů

26.6.2018

Novela zákona o dani z příjmů by mohla zvýšit výdajové paušály pro osoby samostatně výdělečně činné. Zvýšit živnostníkům limit pro uplatnění procentuálních výdajových paušálů se snaží prosadit strana občanských demokratů. Ačkoli ministerstvo financí a hnutí ANO jsou proti tomuto návrhu, Rozpočtový výbor Sněmovny návrh podpořil. Návrh čeká ještě na třetí čtení v poslanecké Sněmovně.

Výdajové paušály představují nejjednodušší způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání a staly se tak mezi drobnými podnikateli velmi rozšířeným nástrojem. Nemusí se prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočítávají se procentem z příjmů. K prvnímu zastropování výdajových paušálů došlo za vlády Petra Nečase a ministerstva financí Miroslava Kalouska v roce 2013.

Dle prezidenta Hospodářské komory České republiky by mělo obnovení původního limitu výrazně zlepšit podmínky pro malé podnikání do doby, než se nalezne odborná a politická shoda třeba na zavedení jedné paušální daně. Limit by se tak mohl vrátit na dva miliony mezního příjmu (tento limit platil do konce minulého roku).

„Novela si klade za cíl vrátit snížené limity už pro daňové přiznání za rok 2018. Tím pádem by změnu limitu osoby samostatně výdělečně činné vůbec nepocítily. Výdajové paušály mají být od toho, aby živnostníkům zjednodušily život a snížily množství byrokracie, ne naopak,“ vysvětluje motivaci k předložení novely poslanec Vojtěch Munzar.

V současnosti mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, činí jeden milion korun. Pro výpočet výdajů procentem se použije procento dle druhu příjmů:

  • 80 % maximálně do částky 800 tisíc korun za rok - z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
  • 60 % maximálně do částky 600 tisíc korun za rok - z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných 
  • 40 % maximálně do částky 400 tisíc korun za rok - z příjmů ze samostatné činnosti, na kterou nemáme živnost (např.  jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti,
  • 30 % maximálně do částky 300 tisíc korun za rok – z příjmů z pronájmu a u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.