INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení příspěvků na platy zdravotně postižených

15.3.2016

V současnosti stát poskytuje 8 000 korun jako příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Zvýšení o 800 korun má přinést vládní novela.

Zaměstnavatel má nárok na příspěvky v případě, že zaměstnává na chráněných pracovních místech více než polovinu lidí se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků. Zvýšení příspěvků do vládní novely, která má mimo jiné omezit úrazy na pracovišti, předložil předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák. Důvodem je dle něj lednové navýšení minimální mzdy o 700 korun na současných 9 900 korun, v případě zaměstnanců s invalidním důchodem z 8 000 korun na 9 300 korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) návrh Sklenáka v diskusi podpořila. „Není naším zájmem, aby nejrůznější chráněné dílny, tedy ti zaměstnavatelé, kteří skutečně poctivě zaměstnávají zdravotně postižené, zkrachovaly. Potom by ti lidé neměli kde pracovat, protože na normálním trhu práce zaměstnání neseženou,“ uvedla Marksová.

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením hovoří o zlepšení zaměstnanosti těchto osob. „Zaměstnanost osob se zdravotním postižením se zlepšuje. Firmy se chovají odpovědně a cítí i určitou povinnost v této věci. Pokud se ale porovnáme se státy jako Německo, Rakousko a další, tak trend je v Německu podstatně lepší. V Čechách jsme orientováni spíš jenom na zisk, bez ohledu na to, jestli také plníme nějakou společenskou funkci," myslí si Václav Krása.

Zvýšení příspěvků by dle výpočtů měly představovat výdaje státu ve výši asi 380 milionů korun ročně. Novela počítá i s tím, že ministerstvo práce a sociálních věcí bude mít povinnost vést evidenci odborně způsobilých osob v bezpečnosti práce. Dále se jedná i o povinnostech zadavatele stavby a koordinátorů bezpečnosti. Za jejich porušení by mohla hrozit pokuta až ve výši 400 000 korun.

Je zajímavé, že původně měla vládní novela jen zpřísnit podmínky na koordinátory na staveništích. Cílem novely je zabránit úrazům na staveništích a každý odborník by měl nově projít přezkoušením jednou za pět let.

Návrh i počítá se zvýšením o 700 korun až na 2 700 korun možné měsíční státní dotaci na další náklady zaměstnavatele související se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením.