INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení odškodnění za pracovní úrazy

20.12.2018

Od 1.ledna příštího roku se valorizují renty za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Finanční ztrátu plynoucí ze změny povolání nebo pracovního zařazení či dokonce úplné ztráty zaměstnání z důvodu pracovního úrazu, může částečně dorovnat invalidní důchod.

Od 1.ledna příštího roku se valorizují renty za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Finanční ztrátu plynoucí ze změny povolání nebo pracovního zařazení či dokonce úplné ztráty zaměstnání z důvodu pracovního úrazu, může částečně dorovnat invalidní důchod. Mimo toho ovšem existuje i povinné pojištění zaměstnavatele a z něj úrazové pojišťovny vyplácejí renty zaměstnancům, kterým se stal pracovní úraz.

Pro správnou valorizaci vaší renty je nedříve nutné, aby byla správně vypočtena. Náhrada za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se vypočítává z průměrného výdělku, který byl stanoven k určitému okamžiku vzniku škody. V případě, že je váš stanovený výdělek po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu nižší než váš průměrný výdělek před vznikem škody, zaměstnavatel je povinen tento rozdíl dorovnat náhradou za ztrátu na výdělku. Dojde-li u vás ke zvýšení dosahovaného výdělku nebo zvýšení invalidního důchodu, sníží se vám poskytovaná náhrada za ztrátu na výdělku.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náleží i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. V tomto případě se při výpočtu renty jako jeho aktuální výdělek počítá minimální mzda. V minulosti docházelo k tomu, že u někoho se použila minimální mzda aktuální, u někoho minimální mzda ve výši, která platila v den, kdy ho pracovní úřad registroval jako uchazeče o zaměstnání. První skupina byla tak znevýhodněna. Tuto nerovnost odstranila novela zákoníku práce. Nyní se počítá s minimální mzdou, která platila v den evidence na úřadu práce.

Od ledna dojde k valorizaci o 3,4 procenta. Přepočítána bude výše původního výdělku, který poškozený zaměstnanec dostával před onemocněním nebo pracovním úrazem. Příslušnou procentní sazbou se zvyšuje rozhodný průměrný výdělek, nikoliv samotná náhrada. Zvýšení náhrad by úrazové pojišťovny mělo v příštím roce stát asi 139,5 milionu korun.

Valorizace proběhne automaticky, bez žádosti zaměstnance nebo pozůstalých.  Na žádost se provede v případech, kdy vám náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení, nebo o důchodovém pojištění.