INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení minimální mzdy na 9900 Kč

9.9.2015

Stejně jako na začátku letošního roku se zvýší minimální mzda o 700 korun. O tomto návrhu rozhodla vláda, když schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí.

Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku ve výši 9 900 korun a minimální hodinová mzda se zvýší o 55 korun na 58,70 korun. O zvýšení rozhodlo květnové jednání tripartity. Odboráři se zaměstnavatelskými svazy měli ovšem odlišné názory na částku, neboť odbory chtěly opakovaný růst minimální mzdy o 1 000 korun, zástupci firem pouhých 500 korun, a to zatím jen pro příští rok. Jako kompromis tedy ministerstvo navrhlo zvýšení o 700 korun.

Dle dat ministerstva minimální mzdu pobírají 2,3 procenta pracujících.  Minimální mzda je důležitá pro zaměstnance, pro něž platí takzvaná zaručená mzda. Zaručená mzda je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů (tzv. minimální mzdové tarify). I tyto částky by podle návrhu ministerstva měly stoupnout. V následující tabulce se můžete podívat na nejnižší úrovně zaručené mzdy platící od ledna roku 2016.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v korunách za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v korunách za měsíc
1 58,70 9 900
2 64,80 10 900
3 71,60 12 100
4 79,00 13 300
5 87,20 14 700
6 96,30 16 200
7 106,30 17 900
8 117,40 19 800


Avšak minimální mzda v České republice patří stále mezi nejnižší v rámci Evropské unie a pohybuje se pod hranicí chudoby. Cílem vlády je postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy.

Minimální mzda by se také měla zvýšit i zaměstnancům, kteří pobírají invalidní důchod.  Tito lidé mají minimální mzdu ve výši 8 000 korun za měsíc nebo 48,10 korun za hodinu. Vláda při svém jednání schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.  Cílem tohoto plánu je odstranění nerovnoprávného postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální mzdou. Od roku 2017 by měla být uplatňována pouze jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy shodně pro všechny zaměstnance.