INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení limitu paušální daně

18.5.2022

Paušální daň mohou využít živnostníci, neplátci DPH s ročními příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí odpadne i důvod k většině kontrol. Přihlášení k paušální dani je dobrovolné. V případě registrace k paušální dani není možné využít slevy a daňová zvýhodnění. Letos ke konci dubna paušální daň využívalo zhruba 82 300 živnostníků.

Ministerstvo financí navrhlo zvýšit limit pro paušální daň na dva miliony korun. Zvýšení limitu souvisí s navýšením limitu pro povinnou registraci k DPH taktéž z jednoho na dva miliony korun. Dle odhadů by se po zvýšení limitu mohlo k paušální dani přihlásit dalších 50 tisíc živnostníků.

Paušální daň by měla být nově rozdělena na tři pásma odvození od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. V současnosti je daň stejně vysoká pro všechny. Paušální daň pro drobné podnikatele vychází na 5 994 korun měsíčně. Z toho minimální zdravotní pojistné činí 2 627 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent 3 267 korun a daň z příjmů 100 korun.

Navrhovaná tři pásma paušální daně:

  1. Příjem do jednoho milionu korun – daň ve výši 6 500 korun
  2. Příjem od jednoho do 1,5 milionu korun – daň ve výši 16 000 korun
  3. Příjem od 1,5 do 2 milionu korun – daň ve výši 26 000 korun

Do prvního pásma podle návrhu mohou být zařazeni také podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu korun ročně, pokud ale na 75 procent příjmů lze uplatnit 80 či 60procentní výdajový paušál. První pásmo bude také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 milionu korun, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. Do druhého pásma mohou být zařazení podnikatelé s příjmy do dvou milionů korun, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.

Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Drobní podnikatelé nemusí dokládat jednotlivé výdaje během roku, ale uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Paušál 80 procent je pro zemědělce a řemeslníky, 60 procent pro ostatní živnosti, 40 procent pro svobodná povolání a 30 procent pro příjmy z pronájmu.