INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení důchodů

27.9.2021

Od příštího roku by se průměrná starobní penze měla zvýšit o 805 korun, přičemž 300 korun připadá na schválené extra přilepšení a 505 korun na výši valorizace průměrného důchodu (původně se odhadovala částka na celkových 758 korun). Průměrný důchod tak vzroste od ledna na 16 280 korun. Tato částka bude odpovídat zhruba 43 procentům průměrné mzdy.

Důchod se skládá ze dvou složek:

  • Základní (solidární) část je stanovena pevnou částkou. V letošním roce se jedná o částku 3 550 korun.
  • Procentní (zásluhová) část se odvíjí od předchozích odvodů (vykazovaného výdělku) a odpracovaných let. Základní výměra vzroste od ledna o 350 korun na celkových 3 900 korun. Procentuální výměra, vzroste o 1,3 % její nynější výše a dále o zmíněný bonus 300 korun, který je opět pro všechny stejný. Všichni důchodci by si měli přilepšit přinejmenším o 650 korun. Zmíněný bonus ministerstvo práce a sociálních věcí vysvětluje snahou pomoci hlavně lidem s nižší penzí.
    Důchody se pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd. U inflace se počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem vycházejícím ze spotřebního koše důchodců. Pro výpočet důchodu se používá vyšší typ inflace, což je pro seniory výhodnější.

V průměru důchody od ledna stoupnou o 5,2 procenta. Po očištění od inflace důchody reálně vzrostou o 3,2 procenta.
Valorizace a bonus v hodnotě 300 korun se ovšem týká pouze těch důchodců, který budou penzi pobírat už k začátku roku 2022. Důchody přiznané až v průběhu příštího roku budou počítány dle aktualizovaných údajů.

Od roku 2023 mají starobní důchodci dostávat příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, tzv. výchovné. Příspěvek bude moci využít jenom jeden z páru, ve většině případů to budou ženy. Tento nový příspěvek náleží k procentní výměře starobního důchodu a bude se tak na něj vztahovat pravidelná či mimořádná valorizace.