INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvláštní režim jednoho správního místa

28.4.2015

Od letošního roku došlo v rámci úpravy společného systému daně z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území Evropské unie.

Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby. V České republice se zvláštním režimem jednoho správního místa zabývá hlavně zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní režim jednoho správního místa se označuje jako tzv. Mini One Stop Shop (MOSS). Registrace do tohoto režimu je dobrovolná. Osoba, která chce tento režim využívat a je povinná k dani, se nemusí při poskytování vybrané služby registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam byla vybraná služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH plní prostřednictvím pouze jednoho členského státu. V tomto členském státě potom daňová správa provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států.

V rámci zvláštního režimu MOSS je v České republice místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Komunikace probíhá výhradně elektronickou formou. Pokud si daňový subjekt vybere Českou republiku jako členský stát identifikace musí se prostřednictvím daňového portálu mimo jiného registrovat k MOSS a podává jeho prostřednictvím příslušná daňová přiznání. Do 20. dubna je lhůta pro první přiznání k DPH v MOSS. Daň je zaplacena bezhotovostním převodem na příslušný účet správce daně. Daň se platí v eurech. K platbě je nutné uvést jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.

V referenčním číslu je obsažen kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim (DIČ) nebo daňové evidenční číslo pro Non EU režim. V referenčním číslu se zdaňovací období (čtvrtletí a rok) píše ve tvaru KÓD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK. Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do zprávy pro příjemce, v případě SEPA platby se referenční číslo daňového přiznání uvádí do položky reference platby (reference plátce).

Platba je uhrazena správci daně při podání daňového přiznání či nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba za každé daňové přiznání musí být uhrazena samostatně.