INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zrušení a snížení daňových úlev a výjimek

24.5.2023

V únoru deficit státního rozpočtu činil 120 miliard korun a je tak nejvyšším od vzniku České republiky. Vláda se snaží se zadlužením státu bojovat. V předloženém konsolidačním balíčku kromě jiného počítá se zrušením školkovného či slevy na studenta a omezením daňové slevy na manželku.

Zrušení slevy na studenta
Sleva na studenta v současnosti činí 4 200 korun. Tuto slevu může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).  Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo. Kabinet premiéra Petra Fialy zrušení komentuje takto:  „Každý student, stejně jako jiné fyzické osoby, má základní slevu na poplatníka 30 840 korun, která pokrývá roční výdělek 205 600 korun. Další sleva je neopodstatněná.“

Zrušení školkovného
Mělo by se zrušit i školkovné, tedy sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení.  Sleva umožňuje lidem snížit si daň o výdaje, které prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku. Dle vlády tento benefit uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu už zpravidla nevyužijí.

Omezení slevy na manželku/manžela
Vláda i chce omezit slevu na manželku či manžela. Daňová sleva na vyživovaného manžela se nově omezí jen na péči o dítě do tří let věku. Doposud se díky této slevě mohlo na daních ušetřit až 24 840 korun.  Aby si jeden z manžel mohl slevu odečíst, nesmí vlastní příjmy druhého manžela za loňský rok přesáhnout 68 000 korun. Do tohoto limitu se počítají hlavně všechny příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo z nájmu. Dále se počítají peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, všechny typy důchodů, ale třeba i příjmy z prodeje nemovitostí (pokud nepatří do společného jmění manželů), příjmy z dědictví či darů.
Dle vlády stávající nastavení odrazuje lidi od nástupu do zaměstnání, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká.