INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zpřísnění podmínek pro předčasný důchod

4.10.2023

Od 1. října se zpřísnily podmínky pro předčasný důchod. Účinnosti nabyla novela zákona o důchodovém pojištění, která učinila odchod do předčasného důchodu výrazně méně výhodným. Původně měla novela začít platit už od září, avšak prezident Petr Pavel měl ke změnám výhrady, čímž posunul platnost změn. O nových pravidlech si můžete přečíst v dnešním článku.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostala letos do poloviny září víc žádostí o předčasnou penzi než za celý loňský rok. Celkem jich bylo přes 86 400. Předčasní důchodci průměrně v červnu pobírali 18 398 korun.

Do předčasného důchodu je od října možné odejít nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku, doposud tato doba činila pět let. „Části pojištěnců, konkrétně žen, které vychovaly tři a více dětí, se aktuálně změna nijak nedotkne. U řady ostatních dojde pouze k mírnému posunu okamžiku, kdy mohou odejít do starobního důchodu sníženého za předčasnost. Pouze u pojištěnců, jejichž důchodový věk výrazněji převyšuje hranici 63 let, bude tento posun významnější,“  upřesnila důvodová zpráva k novele.

Další podmínkou je nutnost odvádění důchodových odvodů po dobu minimálně 40 let (dříve stačilo 35 let).  Tato podmínka ovšem nabyde účinnosti až v říjnu příštího roku.

Předčasné důchody budou více kráceny. Za každých započatých 90 dní, které zbývají do nároku na řádný důchod, o 1,5 procenta z výpočtového základu důchodu. Doposud se strhávalo za každé tři měsíce před důchodovým věkem 0,9 procenta ze základu, od jednoho roku do dvou let 1,2 procenta a až od druhého roku 1,5 procenta.

Nově se nebude valorizovat zásluhový díl penze, v němž se odráží odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Do nabytí účinnosti novely se při cenovém přírůstku nad pět procent navyšoval o celou inflaci. Nově se z cenového růstu započítá 60 procent. Valorizaci důchodů v mimořádném termínu nahradí dočasné plnění, které se bude vyplácet částečně v jednotné výši v podobě dočasného přídavku k důchodu a částečně v závislosti na výši vypláceného důchodu. Zásluhový díl penze se začne navyšovat až od dalšího roku poté, co člověk dosáhl řádné penzijní věkové hranice. Do té doby se bude zvedat jen solidární pevný díl důchodu.