INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zpřísnění podmínek pro agentury práce

18.11.2016

Firmy využívají agenturní zaměstnávání především díky větší flexibilitě zaměstnanců a nižším mzdovým nákladům. Tato možnost zaměstnávání určitým způsobem přednáší podnikatelská rizika a zodpovědnost na jiné subjekty. Avšak podmínky pro tuto činnost se mají v budoucnu zpřísnit. Agentura práce bude muset složit peněžitou kauci.

Agentura práce ve své podstatě „pronajímá“ firmě zaměstnance, které vyhledá a přijímá na základě požadavků zaměstnavatele a se zaměstnancem také uzavírá pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce. I výplata mzdy náleží k úkolům agentury. Agenturní zaměstnávání má přínos jak pro firmy, tak zaměstnance i agentury samotné. Zaměstnanec najímaný agenturou práce má přechodně pracovní místo, plat nové zkušenosti a zároveň si může hledat novou stabilní práci. Zaměstnavatel získá v případě potřeby zaměstnance, kterého nemusí hledat a ještě ušetří na personálních a mzdových nákladech.

Nově by licenci na agenturní zaměstnávání měl získat jen subjekt, který složí peněžitou kauci. Peněžitou kauci ve výši 500  000 korun budou muset agentury práce zaplatit do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona, jinak o své povolení přijdou. Snahou je především omezit účelové založení těchto agentur a obcházení zákonů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění.

V novele zákoníku práce bude nové ustanovení, dle kterého bude muset agentura zajistit, aby zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u firmy, u které je současně zaměstnán, či koná v témže měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou.
Za porušení lze dostat pokutu až ve výši jednoho milionu korun. Při opakovaném porušení může i agentura ztratit povolení. V případě ztráty povolení, kauce propadne státu.

V návrhu ministerstva jsou i opatření zajišťující vyšší úroveň ochrany soukromí zaměstnanců. Neustále totiž roste počet kamerových systémů apod. a to i na takových místech, kde to zasahuje do soukromí zaměstnanců.