INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny zákona o dani z příjmů

1.12.2016

Očekávané změny v daních se dotknou především zdaňování fyzických osob. V dnešním článku jsou některé změny shrnuty.

Od příštího roku by dle navrhované novely zákona o daních příjmů měly být od daně osvobozeny výsluhy. Týká se to výsluhového příspěvku, odbytného a příspěvku na bydlení vojáků z povolání a výsluhového příspěvků příslušníků bezpečnostních sborů. Nyní jsou tyto příspěvky zdaňovány 15% srážkovou daní.

Co se týče nezdanitelných částí základu daně, může si v současnosti daňový poplatník snížit základ daně o nezdanitelné částky v souvislosti s darováním krve. Základ daně si lze takto snížit o 2 000 korun. Daňový odpočet není omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným způsobem, avšak v úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně 15 % ze základu daně. Novela navrhuje hodnotu odběru krve, o kterou si lze snížit základ daně, zvýšit na 3 000 korun.

V návrhu je uvedena i možnost si snížit základ daně o 8 000 korun, pokud by poplatník vstoupil do Českého národního registru dárců kostní dřeně či do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Tento odpočet by mohl být uplatněn jednou za život daňového poplatníka.
Zavedení elektronické evidence tržeb sebou přináší i novou slevu na dani, a to slevu na evidenci tržeb ve výši 5 000 korun. Tuto slevu si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat.

Jak jsme již informovali v předchozích článcích, mělo by dojít ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Změny se dotknou i daňového bonusu, neboť se do příjmů nebudou nově zahrnovat kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu majetku.  Rozhodující tedy budou jen příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

Další novinkou je zavedení dalšího limitu pro zdanění srážkovou daní, a to 2 500 korun pro příjmy ze závislé činnosti při neučiněném (nepodepsaném) tiskopisu Prohlášení k dani. Prohlášení k dani by nově mohlo být učiněno prostřednictvím internetu.