INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve výpočtu dovolené

24.6.2020

Poslanci schválili nový zákoník práce, který mění způsob ve výpočtu dovolené. Dle novely by měla být dovolená počítána podle odpracovaných hodin, nikoli podle odpracovaných dnů. Cílem změny je přesnější a spravedlivější určení dovolené. Nový způsob ve výpočtu dovolené by měl platit od příštího roku.

Zaměstnanci bude náležet dovolená za kalendářní rok, pokud odpracoval u téhož zaměstnavatele 52 týdnů. Pokud zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok nevznikne, avšak odpracoval alespoň čtyři týdny, bude mít nárok na poměrnou část. Poměrná část bude vypočtena jako jedna dvaapadesátina stanovené týdenní pracovní doby (či kratší týdenní pracovní doby) vynásobena roční výměrou dovolené.

Pro zaměstnance s pravidelnou týdenní pracovní dobou, který bude u zaměstnavatele pracovat celý rok, se prakticky nic nezmění. Místo základního nároku 20 dnů bude mít nyní při 40hodinové týdenní pracovní době nárok na 160 hodin dovolené (4 týdny × 40 hodin = 160 hodin). Změna ve výpočtu se dotkne především zaměstnanců, kteří pracují v různých dnech různě dlouhou dobu (tzv. krátký a dlouhý týden) nebo během roku změní délku úvazku.

Pět dnů placené dovolené navíc pak mají dostat nově dobrovolníci, kteří pojedou s dětmi na tábor.

Kromě nového způsobu počítání dovolené novela usnadní uzavírání kratších pracovních úvazků v rámci sdíleného pracovního místa. Sdílené pracovní místo má usnadnit zaměstnancům s malými dětmi skloubení pracovního života s rodinným. O jedno pracovní místo se tak dělí více pracovníků s kratším úvazkem.

„Flexibilní formy práce pomohou rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo k udržení kontaktu se zaměstnavatelem během ní. Umožní zůstat v pracovním procesu i seniorům, kteří chtějí pracovat, ale již ne na plný úvazek, nebo osobám, které pečují o své blízké. Tato varianta je vhodná i pro studenty nebo absolventy, kteří díky ní mohou získat tolik potřebnou praxi nebo své první zaměstnání,” píše se v prohlášení resortu práce a sociálních věcí.