INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v příštím roce ve zdanění fyzických osob

1.9.2014

V příštím roce začne platit mnoho novinek v oblasti daní. Plánované změny se dotknou i daní z příjmů fyzických osob. V následujících odstavcích si o nich můžete přečíst.

V roce 2015 v zákoně o daních z příjmů dojde k přesnější definici podnikání, aby se vyvarovalo případným sporům, které příjmy v rámci § 7 zákona o daních z příjmů zdanit.  A to upřesněním ve výčtu příjmů za samostatné činnosti, pokud se nejedná o závislou činnost, je v souladu s § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Bod c) tak bude nově znít: příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. Tato změna je v souladu s novým občanským zákoníkem, kde je uvedeno: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

Co se týče živnostníků, výše výdajových paušálů zůstane zachována.  Paušál bude mít ovšem strop ve výši 60 a 80 %. Živnostníci si budou moci uplatnit procentní výši výdajů u příjmů do výše maximálně 2 miliony korun. Absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu pak bude omezena částkou 1 600 000 Kč pro 80% paušál a 1 200 000 Kč pro 60% paušál.  Živnostníci, kteří budou uplatňovat výdaje paušálem, nebudou moci využít slevu na dítě či na vyživovanou manželku i v příštím roce.

Rodiče, kteří využívají pro své děti mateřské školky, potěší zpráva o slevě na školku.  Jeden z rodičů si totiž bude moci uplatnit daňovou slevu, která je limitovaná hranicí výši minimální mzdy - tedy 8 500 Kč. Daňová sleva se bude odvíjet od prokazatelně vynaložených výdajů za péči v předškolním zařízení.

Rodiče mající více dětí, si budou moci uplatnit zvýšenou daňovou slevu pro poplatníky. Jeden z rodičů, který dítě vyživuje a bydlí s ním ve společné domácnosti, si bude moci měsíčně uplatnit na druhé dítě o 200 korun více, než na první dítě (tedy částku 1 317 Kč místo 1 117 Kč). Na třetí a další dítě se tato měsíční sleva zvýší o další stokorunu (tedy 1 417 korun).

Další kladnou změnou je vrácení slevy pro pracující důchodce. Sleva na poplatníka pro důchodce činí 24 840 korun ročně. Ovšem velmi pracovití důchodci, kteří si v zaměstnání, podnikáním nebo příjmů z pronájmu vydělají za rok více než 840 000 korun, budou muset ze svých důchodů odvést daň z příjmů ve výši 15 %.