INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v oblasti daně z přidané hodnoty, které se zejména dotknou poskytovatelů internetových služeb a telefonních operátorů

17.12.2014

Od nového roku se mění zdanění u některých elektronických a telekomunikačních služeb. Důvodem pro změny je novelizace zákona o DPH transponující evropskou směrnici 2008/8/ES. O těchto změnách si přečtete v následujících řádcích.

Z nynější platné právní úpravy plyne, že pokud poskytne zahraniční osoba povinná k dani (podnikatel se sídlem mimo Evropskou unii) vybranou službu osobě nepovinné k dani se sídlem v tuzemsku, je místem plnění u této služby tuzemsko. Za vybranou službu se považuje elektronicky poskytovaná služba, telekomunikační služba nebo služba rozhlasového a televizního vysílání. Firma je povinna se v tuzemsku registrovat jako plátce daně nebo může využít zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb a zvolit pro registraci jiný členský stát EU.

Tzv. zvláštní režim mohou využít osoby povinné k dani mimo sídlo EU, které poskytují služby osobám nepovinným k dani z více států EU. Zvláštní režim spočívá v registraci k dani pouze v jednom členském státě.

Novinkou platnou pro příští rok je, že se tyto služby budou zdaňovat vždy v místě usazení koncového spotřebitele. Dojde tedy k rozšíření okruhu služeb, u kterých bude možné využít zvláštního režimu. Tento režim se bude od ledna nazývat režim jednoho správního místa (tzv. mini one stop shop) a budou ho moci nově využít poskytovatelé telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání.
Monika Čmelíková z Generálního finančního ředitelství tuto povinnost vysvětluje: „Aby se poskytovatel uvedených služeb vyhnul několikačetné povinnosti registrovat se v jednotlivých členských státech místa usazení jeho koncového spotřebitele, a v každém státě nemusel zvlášť přiznávat a odvádět DPH, má možnost se dobrovolně zaregistrovat jen jednou.“

Podnikatelé tedy budou moci prostřednictvím daňového portálu podat jedno shrnující daňové přiznání k DPH a Finanční správa ČR se postará o jeho přerozdělení do příslušných států usazení koncových spotřebitelů. 

Zvláštní režim jednoho správního místa mohou využít podnikatelé poskytující služby výše uvedené a poskytují je přeshraničně konečnému spotřebiteli bez ohledu na to, zda jsou v EU nebo mimo ni. Pokud se osoba rozhodne používat tento režim, musí ho uplatňovat ve všech příslušných členských státech EU. Daň se bude moc platit v jedné měně - v eurech bez nutnosti přepočtů kurzů měn jednotlivých států.