INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny u dohod o provedení práce

31.1.2024

U dohod o provedení práce a pracovní činnosti došlo k řadě změn. V průběhu roku dojde i ke zpřísnění limitu pro platbu pojištění. Změny vyplývají především z evropských směrnic. Jejich hlavním cílem je přiblížit dohody klasickým pracovním poměrům.

Zaměstnavatelé mají nově povinnost svému zaměstnanci předem rozvrhnout pracovní dobu v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby podobně jako pro zaměstnance v pracovním poměru. Tato změna je už platná od října loňského roku. Dohodáři tak mají nově právo na příplatky za práci třeba o víkendech nebo svátcích.

Od letošního roku mají dohodáři nárok na dovolenou. Zaměstnanci ovšem musí splnit dvě podmínky. Pro zaměstnavatele musí v daném roce nepřetržitě pracovat minimálně čtyři týdny. Odpracovat musí alespoň 80 hodin. „Konkrétní počet hodin dovolené, na které ‚dohodáři‘ vznikne právo, se odvíjí od výměry dovolené, typicky 4-5 týdnů, a počtu hodin, které ‚dohodář‘ na základě dohody odpracuje, respektive počtu jím odpracovaných celých násobků fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby,“ vysvětlit Jakub Augusta z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od července se má změnit stávající limit 10 000 korun, od kterého je nutné platit sociální a zdravotní pojištění. Nově budou stanoveny dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance. První limit bude stanoven pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent (nyní 10 992 korun). Druhý limit pro vznik účasti na pojištění se bude týkat souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů. Tento limit bude stanoven ve výši 40 procent (v současnosti to činí 17 589 korun).  Dohod o pracovní činnosti se toto opatření netýká. Stále platí limit pro výjimku z platby pojistného příjem do 4 000 korun měsíčně.

Firmy budou muset také nově evidovat všechny dohody o provedení práce a příjmů z těchto dohod. Evidence bude nutná u České správy sociálního zabezpečení. Platí standardní osmidenní lhůta po nástupu do zaměstnání.