INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny u dohod o pracovní činnosti

23.11.2017

Dohody o pracovní činnosti jsou obecně jednodušší formy zaměstnávání. Dohoda o pracovní činnosti umožňuje rozsah práce poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Při standardní pracovní době 40 hodin za týden umožňuje pracovat až 20 hodin. U dohody neplyne nárok na odstupné a pracovní poměr je možné zrušit výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu s patnáctidenní lhůtou. V příštím roce by měly být příznivější podmínky pro tento typ dohod.

Dohoda musí splňovat tyto náležitosti:

  • Musí být uzavřena písemně
  • Musí v ní být uvedena sjednaná práce
  • Rozsah práce
  • Pracovní doba
  • Doba, na kterou se dohoda uzavírá

Zaměstnanec, kterému je v některém měsíci během roku odvedena zálohová daň z příjmů od dvou a více zaměstnavatelů současně, má povinnost podat za daný rok daňové přiznání. Daňové přiznání za rok 2017 musí podat i ti zaměstnanci, kteří si ke svému hlavnímu zaměstnání přivydělávali i na dohodu o pracovní činnosti. V současnosti musí zaměstnanci podat daňové přiznání i bez ohledu na výši měsíční odměny.

V příštím roce by se z dohod o pracovní činnosti do částky 2 500 korun měla odvádět daň srážková. Měly by tak platit stejné podmínky jako u dohody o provedení práce s maximální měsíční odměnou 10 000 korun. Znamená to tedy, že u nízkých měsíčních přivýdělků plynoucí z dohod o pracovní činnosti, nevznikne povinnost podat daňové přiznání a sníží se tak i povinná administrativa pro zaměstnavatele.

Pokud měsíční odměna nepřesáhne 2 500 korun, neplatí se z ní ani sociální a zdravotní pojištění. Stejný limit bude platit i pro rok 2018. Při vyšší odměně musí odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel.  Pracovat na dohodu o pracovní činnosti může zaměstnanec u více zaměstnavatelů současně. Lze i uplatňovat daňové slevy. Ty se ale můžou uplatnit v daném měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele, pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani.