INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změna v evidenci náhradního plnění

31.10.2017

Od 1. října 2017 v souvislosti s nabytím novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti dochází ke změně v evidenci náhradního plnění. Zaměstnavatel s více než 50% podílem zaměstnanců se zdravotním postižením, bude moci dodat náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).

Firma s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnávat alespoň čtyři procenta handicapovaných. Pokud je nezaměstná má dvě možnosti. První možnost je nakoupit zboží a služby z nějaké chráněné dílny – tzv. náhradní plnění. Druhá možnost je zaplatit státu invalidní daň. Nejvíce oblíbené mezi podnikateli je využít náhradní plnění.
Evidence i postup pro zadávání příslušných údajů je k dispozici na webových stránkách MPSV. Tato speciální evidence má zamezit podvádění s náhradním plnění. Některé firmy tak budou muset sehnat postižení, nebo zaplatit vysokou pokutu.

Evidence bude obsahovat:

  • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH,
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
  • datum zaplacení,
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Jednou ročně se bude vkládat o přepočtením počtu zaměstnanců za předchozí kalendářní rok. Bude se i zadávat informace o přepočteném čtvrtletním počtu zaměstnanců. Pro splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, bude totiž rozhodující průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí, které předchází odebrání výrobků, služeb nebo zakázky (ne v roční přepočtený počet jako tomu bylo nyní). Evidence automaticky přepočítá procento plnění podmínky zaměstnávání handicapovaných. V případě, že toto procento nebude splnění, nebude vložení údajů o dodávce umožněno.

Díky elektronické evidenci stát získá přehled o tom, kolik zboží a služeb chráněné dílny dodaly zaměstnavatelům, a zda to nebylo více, než bylo dovoleno. Na jednu osobu se zdravotním postižením totiž smějí firmy prodat zboží či služby maximálně na 930 tisíc korun ročně. Od příštího roku se limit snižuje na 720 tisíc.

„Z chráněného trhu práce vypadnou firmy, které se živily čistě přefakturací. Odhaduji, že chráněné dílny budou nově schopny vykrýt maximálně 60 procent poptávky po náhradním plnění,“ říká Hana Potměšilová z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.