INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zkrácení náhrady mzdy od roku 2014

24.11.2013

V říjnu letošního roku ve Sbírce listin pod číslem 331/2013 vyšlo sdělení ministerstva práce a sociálních věcí týkající se stanovení všeobecného vyměřovacího základu a redukční hranice pro nemocenské pro nadcházející rok 2014. Nedojde tedy jen ke změnám redukční hranice pro nemocenské dávky, ale i náhrady mzdy, kterou bude zaměstnavatel v roce 2013 poskytovat v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci.

V současné době je možné poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v době prvních 21 dnů pracovní neschopnosti (samozřejmě s výjimkou třídenní karenční lhůty). Toto ustanovení ale se začátkem nadcházejícího roku skončí. V souladu s  § 192 zákoníku práce se bude náhrada mzdy poskytovat pouze v době prvních 14 kalendářních dnů. Nový právní stav se tak vrací zpět, jak tomu bylo v letech 2009 a 2010. 

Tato výjimka, kdy zaměstnavatel poskytoval prvních 21 dnů pracovní neschopnosti, byla přijata v rámci úsporných opatření pro roky 2011 a 2013 nejprve zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl následně Ústavním soudem zrušen k 31.12.2011. Poté byla pro roky 2012 a 2013 přijata shodná právní úprava totožně nazvaným zákonem č. 364/2011 Sb.

Jestliže bude člověk v dočasné pracovní neschopnosti a karanténě, na přelomu roku 2013 a 2014 (pracovní neschopnost tedy vznikla ještě v roce 2013), náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele v období prvních 21 dnů pracovní neschopnosti.

Pro výpočet náhrady mzdy se musí upravit zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet z nemocenského pojištění. Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2014 lze zjistit na stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/11584.