V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zkrácení náhrady mzdy od roku 2014

24.11.2013

V říjnu letošního roku ve Sbírce listin pod číslem 331/2013 vyšlo sdělení ministerstva práce a sociálních věcí týkající se stanovení všeobecného vyměřovacího základu a redukční hranice pro nemocenské pro nadcházející rok 2014. Nedojde tedy jen ke změnám redukční hranice pro nemocenské dávky, ale i náhrady mzdy, kterou bude zaměstnavatel v roce 2013 poskytovat v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci.

V současné době je možné poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v době prvních 21 dnů pracovní neschopnosti (samozřejmě s výjimkou třídenní karenční lhůty). Toto ustanovení ale se začátkem nadcházejícího roku skončí. V souladu s  § 192 zákoníku práce se bude náhrada mzdy poskytovat pouze v době prvních 14 kalendářních dnů. Nový právní stav se tak vrací zpět, jak tomu bylo v letech 2009 a 2010. 

Tato výjimka, kdy zaměstnavatel poskytoval prvních 21 dnů pracovní neschopnosti, byla přijata v rámci úsporných opatření pro roky 2011 a 2013 nejprve zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl následně Ústavním soudem zrušen k 31.12.2011. Poté byla pro roky 2012 a 2013 přijata shodná právní úprava totožně nazvaným zákonem č. 364/2011 Sb.

Jestliže bude člověk v dočasné pracovní neschopnosti a karanténě, na přelomu roku 2013 a 2014 (pracovní neschopnost tedy vznikla ještě v roce 2013), náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele v období prvních 21 dnů pracovní neschopnosti.

Pro výpočet náhrady mzdy se musí upravit zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet z nemocenského pojištění. Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2014 lze zjistit na stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/11584.