V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zhodnocení kontrolního hlášení

12.4.2016

Dle Generálního finančního ředitelství vzrostly výnosy DPH za první čtvrtletí o čtyři miliardy korun. Přičítají zásluhu zejména kontrolním hlášením.  Nárůst odpovídá o 5,23 procent oproti minulému roku.  Díky kontrolnímu hlášení finanční správa hlásí i první podezřelé požadavky na vrácení DPH. Například už ví o konkrétním případu, kdy zastavili odpočet daně ve výši dvou a půl milionu korun.

Nicméně dle průzkumu provedeného firmou Deloitte podání kontrolního hlášení představuje pro polovinu firem podstatnou administrativní zátěž a pro dvě třetiny firem dokonce i dodatečné výdaje. Pětina respondentů připravovala kontrolní hlášení více než tři pracovní dny a zhruba pětina dotazovaných příprava stála více než 100 tisíc korun. Řada firem není schopna vytvořit kontrolní hlášení přímo ve svém účetním programu. Pět procent vyplňuje údaje ručně přímo v samotné aplikaci EPO formuláře kontrolního hlášení k DPH.

„Mezi největší problémy při vyplňování kontrolního hlášení dotázané firmy uváděly problém s evidenčními čísly dokladů. Řada plátců evidovala do konce roku jednotlivé přijaté doklady pod vlastními pořadovými čísly a evidenční číslo dokladu dodavatele neměla vůbec v systému. Jak uvedla polovina dotázaných, druhý nejčastější problém souvisel s datem povinnosti přiznat daň u dokladů na vstupu. Opět se jednalo o údaj, který plátci ve svém systému do konce roku 2015 neevidovali. Většina společností musela provést řadu úprav ve svých systémech,“ vysvětluje Radka Mašková, ředitelka daňového oddělení Deloitte.

Z údajů finanční správy v polovině března vyplynulo, že zhruba 10 tisíc plátců DPH nepodalo kontrolní hlášení za leden a porušili tak zákon. Ze 198 tisíc měsíčních plátců podalo kontrolní hlášení 173 tisíc., zbylým 15 tisícům povinnost podat hlášení za leden nevznikla.