INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zhodnocení kontrolního hlášení

12.4.2016

Dle Generálního finančního ředitelství vzrostly výnosy DPH za první čtvrtletí o čtyři miliardy korun. Přičítají zásluhu zejména kontrolním hlášením.  Nárůst odpovídá o 5,23 procent oproti minulému roku.  Díky kontrolnímu hlášení finanční správa hlásí i první podezřelé požadavky na vrácení DPH. Například už ví o konkrétním případu, kdy zastavili odpočet daně ve výši dvou a půl milionu korun.

Nicméně dle průzkumu provedeného firmou Deloitte podání kontrolního hlášení představuje pro polovinu firem podstatnou administrativní zátěž a pro dvě třetiny firem dokonce i dodatečné výdaje. Pětina respondentů připravovala kontrolní hlášení více než tři pracovní dny a zhruba pětina dotazovaných příprava stála více než 100 tisíc korun. Řada firem není schopna vytvořit kontrolní hlášení přímo ve svém účetním programu. Pět procent vyplňuje údaje ručně přímo v samotné aplikaci EPO formuláře kontrolního hlášení k DPH.

„Mezi největší problémy při vyplňování kontrolního hlášení dotázané firmy uváděly problém s evidenčními čísly dokladů. Řada plátců evidovala do konce roku jednotlivé přijaté doklady pod vlastními pořadovými čísly a evidenční číslo dokladu dodavatele neměla vůbec v systému. Jak uvedla polovina dotázaných, druhý nejčastější problém souvisel s datem povinnosti přiznat daň u dokladů na vstupu. Opět se jednalo o údaj, který plátci ve svém systému do konce roku 2015 neevidovali. Většina společností musela provést řadu úprav ve svých systémech,“ vysvětluje Radka Mašková, ředitelka daňového oddělení Deloitte.

Z údajů finanční správy v polovině března vyplynulo, že zhruba 10 tisíc plátců DPH nepodalo kontrolní hlášení za leden a porušili tak zákon. Ze 198 tisíc měsíčních plátců podalo kontrolní hlášení 173 tisíc., zbylým 15 tisícům povinnost podat hlášení za leden nevznikla.