INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ženy si v průměru vydělají o 80 tisíc ročně méně

5.10.2017

I když se v letošním roce ekonomice dařilo a platy rostly, rozdíl v odměňování žen a mužů nadále přetrvává. Česká republika patří mezi země s největší nerovností v odměňování žen a mužů v rámci Evropské unie. Hůře jsou na tom jenom ženy v Estonsku. Muži si v průměru vydělají o 22,5 procent více než ženy. Evropský průměr činí 16,3 procent.

Rozdíl 22, 5 % představuje 6 748 korun, které ženy s průměrným výdělkem nedostanou. Ročně se jedná o 80 986 korun. Lze i přepočítat tak, že ženy pracují 82 dní zcela zadarmo.

Největší rozdíl v odměňování mužů a žen je ve věku kolem 35. roku života, kdy mají rodiny malé děti. Platová nerovnost, kromě snížení životní úrovně žen, způsobuje socioekonomické ztráty a brzdí naše hospodářství.

Dle dat Českého statistického úřadu jsou největší rozdíly ve výplatách žen a mužů v Praze (ženy zde v průměru vydělávají o 10 tisíc korun méně). Naopak nejmenší rozdíly jsou v Karlovarském kraji, kde si ženy v průměru vydělávají o 4 400 korun méně než muži. Nutno ovšem podotknout, že v tomto kraji je i nejmenší průměrná mzda v České republice (25 006 korun). V Praze si zaměstnanci v průměru vydělají 37 931 korun.

Absolutně největší rozdíl je patrný u zprostředkovatelů finančních transakcí, kde si ženy vydělají o 50 procent méně. Nejmenší rozdíl v odměňování mužů a žen je u odborných pracovníků v oblasti rehabilitace. V tomto oboru si muži vydělají o pouhých 10 korun více.

Na příjmovou nerovnost reaguje i Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Vytvořilo projekt s názvem 22 % K ROVNOSTI, který odkazuje k rozdílu průměrné hodinové odměně žen a mužů. Zabývá se dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy, instituce i společnost jako celek.  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je na něj vyčleněno téměř 85 miliónů korun.

Díky tomuto projektu by měla být i zpřístupněna on-line mzdová a platová kalkulačka. Lidé si tak budou moci spočítat obvyklou odměnu a mohou tak lépe vyjednávat o své odměně za práci. Dalším výstupem projektu je analytický nástroj Logib, kde si sami zaměstnavatelé mohou elektronicky testovat rovnost v odměňování mezi muži a ženami. Tento nástroj je například využíván v Německu.

MPSV kromě projektu 22 % k rovnosti připravila i projekt mikrojesle a dětské skupiny, aby si ženy mohly lépe sladit rodinný a pracovní život. Ministerstvo dále připravuje resortní koncepci rovnosti žen a mužů, koncepci rodinné politiky, novelizaci zákoníku práce a další právní úpravy ve prospěch rodiny.