INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění výher

10.10.2017

Při zdanění výher se postupuje dle zákona 586/1992 Sb. o Dani z příjmů fyzických osob. V České republice jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. V některých případech ovšem daň zaplatit musíte.

Loterií a ostatními hrami uvedené v zákoně se rozumí: tomboly, peněžité, věcné a číselné loterie, výherní hrací přístroje, sázkové hry (výhra musí být podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích či závodech), kurzové a dostihové sázky a sázkové hry v kasinu a bingo.

Od daně jsou osvobozeny výhry spojené s nějakým vkladem vlastních financí a návratnost tohoto vkladu nebyla zaručena. Další podmínkou je to, že výhra byla získána zcela nebo zčásti díky působení náhody ve hře.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny výhry:

  • Tomboly
  • Hazardní hry provozované na základě ohlášení dle zákona upravující hazardní hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno
  • Hazardní hry provozované na základě základního povolení dle zákona upravujícího hazardní hry
  • Hazardní hry provozované na základě právních předpisu obdobných zákonu upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor

Výhru musíte zdanit, pokud vyhrajete v kasinu či sázkové společnosti fungující na základě povolení, které mu bylo vydáno mimo Evropskou unii či mimo Evropský hospodářský prostor.  A to, pokud přesahují výši nahodilých příjmů a smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou má Česká republika s příslušnou zemí sjednánu, nestanoví něco jiného.

Výhry ze soutěží a akcí se také musí zdanit, pokud nepodléhají zákonu 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a pokud přesáhnou 10 000 korun. Tato hranice se týká her provozovaných prostřednictvím internetu, spotřebitelských a znalostních soutěží. Od letošního roku se se už výhry nedaní srážkovou dani, ale je nutné výši výhry přidat do obecného základu daně v daňovém přiznání. Lze si i uplatnit prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení příjmů z takové soutěže.