V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění výher

10.10.2017

Při zdanění výher se postupuje dle zákona 586/1992 Sb. o Dani z příjmů fyzických osob. V České republice jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. V některých případech ovšem daň zaplatit musíte.

Loterií a ostatními hrami uvedené v zákoně se rozumí: tomboly, peněžité, věcné a číselné loterie, výherní hrací přístroje, sázkové hry (výhra musí být podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích či závodech), kurzové a dostihové sázky a sázkové hry v kasinu a bingo.

Od daně jsou osvobozeny výhry spojené s nějakým vkladem vlastních financí a návratnost tohoto vkladu nebyla zaručena. Další podmínkou je to, že výhra byla získána zcela nebo zčásti díky působení náhody ve hře.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny výhry:

  • Tomboly
  • Hazardní hry provozované na základě ohlášení dle zákona upravující hazardní hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno
  • Hazardní hry provozované na základě základního povolení dle zákona upravujícího hazardní hry
  • Hazardní hry provozované na základě právních předpisu obdobných zákonu upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor

Výhru musíte zdanit, pokud vyhrajete v kasinu či sázkové společnosti fungující na základě povolení, které mu bylo vydáno mimo Evropskou unii či mimo Evropský hospodářský prostor.  A to, pokud přesahují výši nahodilých příjmů a smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou má Česká republika s příslušnou zemí sjednánu, nestanoví něco jiného.

Výhry ze soutěží a akcí se také musí zdanit, pokud nepodléhají zákonu 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a pokud přesáhnou 10 000 korun. Tato hranice se týká her provozovaných prostřednictvím internetu, spotřebitelských a znalostních soutěží. Od letošního roku se se už výhry nedaní srážkovou dani, ale je nutné výši výhry přidat do obecného základu daně v daňovém přiznání. Lze si i uplatnit prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení příjmů z takové soutěže.