INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění příjmů podnikatelů v roce 2015

23.10.2014

Novela zákona o daních z příjmů přináší i změny týkající se podnikající fyzické osoby. Tento článek má za cíl poskytnout informace ohledně připravovaných změn v omezení paušálu, autorských honorářů atd.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) bude nově podnikáním (příjmem ze samostatné činnosti), pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) podle  § 6 ZDP:

 • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • příjem ze živnostenského podnikání,
 • příjem z jiného podnikání (neuvedeného v předchozích dvou bodech), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Mezi příjmy ze samostatné činnosti je dále podle § 7 odst. 2 ZDP:

 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Pokud poplatník neprokazuje skutečné výdaje, může využít paušální výdaje. Procenta paušálních výdajů se pro příští rok nemění a nadále zůstávají stejná, viz následující řádky. Od příštího roku by však měla být omezena maximální výše u všech procentních sazeb (ne pouze u 40% a 30%, jak tomu byl doposud).

Omezení by mělo vycházet z maximálního ročního příjmu (tržby) 2.000.000 korun.

 • 80 % z příjmů ze zemědělské činnosti, lesního a vodního hospodářství – maximálně 1.600.000 Kč
 • 80 % z příjmů ze živností řemeslných – maximálně 1.600.000 Kč
 • 60 % z příjmů z živnostenského podnikání s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného – maximálně 1.200.000 Kč
 • 40 % z ostatních příjmů – maximálně 800.000 Kč
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku – maximálně 600.000 Kč.

Pro příští rok nadále platí podmínka, že podnikatelé, kteří si uplatňují paušální výdaje, si nemohou uplatnit slevu na dani na vyživovanou manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti. Tito podnikatelé si ovšem mohou uplatnit slevu na poplatníka. Příznivou zprávou je to, že pro pracující důchodce je navrácena sleva na dani na poplatníka.