INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2022

5.10.2021

S příchodem nového roku dojde i ke zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění. O kolik si živnostníci připlatí a další důležité informace se dozvíte v dnešním článku.

V letošním roce vzrostly zálohy na obě pojištění minimálně a to o 85 korun měsíčně oproti roku 2020. Pro rok 2022 se minimální odvody navyšují podstatně více. Hlavním důvodem zvýšení je rychlejší růst průměrné mzdy, od které se výše záloh odvíjí. Celkově si živnostníci připlatí 478 korun měsíčně.

Minimální zálohy se počítají z údajů každoročně vydávaného nařízení vlády. Ministerstvo práce a sociálních věcí už předložilo návrh tohoto nařízení, které stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 a přepočítací koeficient, který vychází ze statistik za první pololetí roku 2021.

Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2020 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2021 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2021, ze které se vychází pro stanovení důchodů a také záloh na příští rok. Z údajů nařízení vlády vyplývá, že všeobecný vyměřovací základ odpovídá částce 36 119 korun a přepočítací koeficient pak činí 1,0773. Průměrná mzda pro rok 2022 se tak odhaduje na 38 911 korun.

Sociální pojištění
Záloha na sociální se odvozuje od dosaženého zisku – přesněji daňového základu. Vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny – tedy v případě, že je činnost vykonávána po celý rok. Minimální měsíční vyměřovací základ získáme jako jednu čtvrtinu průměrné mzdy, což je 9 728 korun. Sazba pojištění činí 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní by tak v příštím roce měla vzrůst ze současné částky 2 588 korun na 2 841 korun. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší by měla stoupnout ze současných 1 036 korun na 1 137 korun.

Zálohy na sociální pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje.

Zdravotní pojištění
Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění odpovídá jedné polovině dosažených příjmů po odečtení výdajů. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se částkou vyměřovacího základu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro příští rok by se měla zvýšit z 2 393 korun na 2 627 korun. Zálohy na zdravotní pojištění se platí zpětně. Splatnost minimální zálohy je vždy do osmého dne následujícího měsíce.