INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zajišťovací příkazy můžou zlikvidovat podnikatele

20.9.2017

Zajišťovací příkazy používá finanční správa proti potenciálním neplatičům daní. Kvůli těmto příkazům už několik fungujících firem skončilo v insolvenci. Již jsme vás o některých postupech finanční správy informovali ve starším článku.

Zajišťovací příkazy používá finanční správa proti potenciálním neplatičům daní. Kvůli těmto příkazům už několik fungujících firem skončilo v insolvenci. Již jsme vás o některých postupech finanční správy informovali ve starším článku. Ministr financí Ivan Pilný vydal nařízení, aby finanční správa při zajišťování daně byla vůči daňovým subjektům vstřícnější. Nově bude upraven minimální rozsah podkladů, bez kterých nebude možné zajišťovací příkaz provést.

Finanční správa vydala od roku 2013 do konce letošního července přes 5 600 zajišťovacích příkazů. Tyto příkazy se týkaly více než 1 500 firem. Stát tak umožňuje finančním úřadům zmrazit majetek podnikatele, než zaplatí DPH. Nástroj proti daňovým únikům je ovšem dle některých kritiků nadužíván.

Insolvenci na sebe vyhlásila i tiskárna Europrint. Důvodem jsou podle firmy právě zajišťovací příkazy. „K vyhlášení insolvence nás dovedl likvidační postup finanční správy, kdy na nás byly uvaleny zajišťovací příkazy a exekuční příkazy na částku převyšující hodnotu 386 milionů korun. Jsme přesvědčení, že zajišťovací příkazy byly neoprávněné, stejně jako následný postup finanční správy,“ komentoval situaci generální ředitel firmy Petr Litvan.

Úřady si v květnu 2016 na firmu v podobě zajišťovacích příkazů nárokovaly 260 miliónů korun kvůli údajnému podvodu na DPH dodavatele Eurprintu. Firma si tak musela od banky vzít úvěr na 260 miliónů korun. Finanční správa v letošním července navíc začala exekučně vymáhat penále k dani za zhruba 52 miliónů korun. V srpnu následovalo další vymáhání úroků z prodlení za zhruba 74 miliónů korun. Dle společnosti finanční správa zamítla návrh na odklad či splátkování vymáhaných částek. Místo toho Europrintu odepřela nárok na odpočet DPH na vstupu u zboží, kterého se podvod netýkal, a to za tři roky zpět.

Finanční správa v reakci na kritiku se bude pokoušet najít i jiné alternativy, jak daň zajistit. „Jedná se například o zástavní právo zřízené k majetku třetí osoby, ručení třetí osoby, finanční záruky nebo jiné zákonné způsoby zajištění tak, aby nedocházelo k nežádoucímu utlumení podnikatelské činnosti, ale zároveň nemohlo dojít k nežádoucímu vyvedení majetku mimo dosah orgánů Finanční správy,“ uvedl Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.