INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyšší nezabavitelná částka

15.6.2022

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelná částka se zvyšuje o navýšené normativní náklady na bydlení. Soud tak potvrdil dřívější stanovisko ministerstva spravedlnosti, podle kterého se mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení mělo do nezabavitelné částky počítat. Některé insolvenční soudy se stanoviskem ovšem nesouhlasily a rozhodovaly rozdílně.

Nezabavitelná částka se mění každoročně se začátkem nového roku. Činí ¾ součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a jedná se o sumu, která musí dlužníkům zůstat pro zajištění životních potřeb a která nesmí být sražena z měsíční mzdy. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se počítá jako 1/3 nezabavitelné částky jednotlivce. Od 1. dubna bylo zvýšeno životní minimum na 4 250 korun. Normativ nákladů na bydlení byl od 1. ledna 2022 stanoven ve výši 6 815 korun. Již koncem ledna byl mimořádně navýšen o dalších 1 120 korun. Toto mimořádné navýšení ovšem všechny soudy nerespektovaly.

Rozhodnutí soudu tak pomůže lidem v exekuci nebo v insolvenci, kterým zůstane více peněz ze mzdy či důchodu. V současnosti je v oddlužení asi 111 000 osob a celkem v exekuci je až 700 000 lidí. Aktuálně se normativní náklady na bydlení pohybují od 5 626 korun do 20 521 korun, závisí na velikosti obce a počtu lidí v domácnosti.

Otázkou ovšem je, jak se vyřeší případné zpětné doplacení od začátku roku až do vydání rozhodnutí Nejvyššího soudu. I Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela menší nezabavitelnou částku, než podle Nejvyššího soudu měla.

„Exekutorská komora velmi vítá, že Nejvyšší soud v poměrně rychlé době sjednotil rozdílnou praxi insolvenčních soudů, exekučních soudů, soudních exekutorů i dalších exekučních orgánů – finanční správy, zdravotních pojišťoven nebo celní správy. Pokud jde už o provedené srážky, pak bude vždy záviset na konkrétních skutkových okolnostech případu. Pokud se plátci mzdy řídili pokyny exekučních orgánů, pak by se nic vracet nemělo. V těchto případech se poškození mohou obracet se svými nároky na stát,“ uvedla mluvčí komory Eva Rajlichová.