INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Výše podpory v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

16.6.2014

Základní podmínkou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je v posledních dvou letech odpracovat minimálně 12 měsíců. Zároveň je nutná účast na důchodovém pojištění. Do zákonem stanovené lhůty se započítává i náhradní doba pojištění (například rodičovská dovolená). Tato podmínka je platná i v případě, že rodiče malých dětí žádají o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti obecně záleží na těchto faktorech:

  • jakou formou byl ukončen pracovní poměr (například pokud zaměstnanec podá výpověď bez vážného důvodu, podpora se již od prvního měsíce krátí na 45% z průměrné čisté mzdy)
  • na tom, jaký je váš věk (lidé do 50-ti roků mají nárok jen na 5 měsíců podpory v nezaměstnanosti, lidé ve věku 50 – 55 roků mají nárok na 8 měsíců a lidí nad 55 roků mají nárok na 11 měsíců)
  • kolik byla vaše průměrná čistá mzda (poslední 3 měsíce, před ukončením pracovního poměru, platí ale omezení, že maximální podpora může být 14 281 Kč, resp. při rekvalifikaci můžete maximálně dostat 16 004 Kč).

Pro rodiče žádající o podporu je velmi důležité, zda rodič v uplynulých dvou letech opravdu pracoval, nebo jestli ho jeho zaměstnavatel jen vedl ve stavu zaměstnanců a dotyčný byl na rodičovské dovolené.

Většina rodičů končí pracovní poměr současně s rodičovskou dovolenou a před příchodem do evidence Úřadu práce ČR v zaměstnání fyzicky nepracují. V tomto případě je pak důchodové pojištění pokryto náhradní dobou pojištění, nikoli zaměstnáním. Podpora v nezaměstnanosti je vypočítána z průměrné mzdy v národním hospodářství, což je v letošním roce částka 24 622 Kč (za první dva měsíce získá žadatel dávku ve výši 0,15 násobku, tedy 3 694 Kč, další dva měsíce ve výši 0,12 násobku, tedy 2 955 Kč a pro zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, tedy 2 709 Kč).

Pokud ovšem žadatel o podporu v nezaměstnanosti skutečně pracoval, úřad práce mu započte toto zaměstnání a on tak získá nárok na podporu v nezaměstnanosti vypočtenou z předchozího průměrného měsíčního výdělku. První dva měsíce získá žadatel dávku ve výši 65%. V dalších dvou měsících 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 % předchozího příjmu.