INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vrácení DPH

29.7.2019

Daň z přidané hodnoty je tzv. nepřímou daní, která je již obsažena v ceně majetku a služeb. Pokud jsme plátce DPH a zaplatíme DPH v jiném státě Evropské unie, ve kterém nemáme sídlo ani provozovnu, můžeme si požádat o vrácení této daně. Přijaté plnění musíme ale použít pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Firmy tak mohou ušetřit nemalé peníze.

Nejvíce se vyplatí žádost podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zahraničí bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Další výdaje představují účasti firem na zahraničních veletrzích nákup pohonných hmot.

Podmínky pro vrácení DPH:

  • Žadatel je registrovaný jako plátce DPH v České republice
  • Žadatel má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku
  • Žadatel má zaručený elektronický podpis

Žádost o vrácení DPH je nutné podat nejpozději do 30. září. Žadatel o vrácení DPH musí mít v pořádku všechny doklady a účtenky prokazující, že DPH v cizině zaplatil a následně přiložil k příslušné žádosti. Žádost se podává elektronicky přes portál Finanční správy ČR. Před jejím podáním se do elektronického systému vrácení DPH musí podnikatel registrovat, což může trvat až 15 dní. Cizí stát má na rozhodnutí zhruba tří měsíce. Žadatel obdrží vyrozumění prostřednictvím SMS zprávy. Vrácení DPH by tedy mělo proběhnou do konce roku.

Částka daně uvedena v žádosti o vrácení daně nesmí být nižší než:

  • 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než tři měsíce, nebo
  • 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku

Jestliže podnikatel platil v určeném období DPH ve více zemích podává tolik žádostí s přiloženými doklady s vyčíslenou DPH, v kolika zemích má účty. Každá země má vlastní pravidla, která určují, zda má podnikatel nárok na vrácení DPH.