INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda schválila jednodušší oddlužení

14.2.2017

Oddlužení by mělo být nově dostupné všem dlužníkům. Vláda schválila novelu insolvenčního zákona, která tuto možnost poskytuje. Bankám a úvěrovým společnostem se ovšem návrh příliš nezamlouvá a bojí se zneužívání této možnosti. Dle nich návrh povede k dražším úvěrům a přísnějšímu vymáhání, které na dlužníky dolehne ještě před vyhlášením osobního bankrotu.

Od roku 2018 by mělo být možné projít osobním bankrotem, i když by věřitelé nedostali ani korunu. V tomto extrémním případě by ale dlužník musel procházet osobním bankrotem déle než nyní.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič vnímá novelu pozitivně, i když si je vědom, že institut může být zneužitelný. „V České republice je řada lidí, kteří se dostali do dluhové pasti a přitom chtějí svůj problém poctivě řešit. Takoví si zaslouží pomoct. Novela může i méně majetným lidem pomoci vrátit se do normálního života a zabránit, aby tito lidé padli do soukolí lichvy,“ řekl Grospič.

Osobní bankrot (proces oddlužení) by od roku příštího roku měl probíhat tak, že by stačilo, aby měl dlužník na úhradu nákladů související s oddlužením (zhruba tisíc korun měsíčně). V současnosti je nutné, aby dlužník měl během pěti let oddlužení splaceno alespoň třicet procent všech dluhů. Oddlužení pak probíhá tak, že se schválí splátkový kalendář, či prodá majetek a po dobu pěti let žijete z nezabavitelného minima. Poté můžete soud požádat o osvobození od zbytku dluhů. V případě schválení vás nadále po dobu tří let bude soud sledovat a své rozhodnutí může vzít zpět.

Novela insolvenčního zákona by hranici 30 procent zachovala jen pro ty, jejich nezajištěné dluhy přesahující tisícinásobek existenčního minima (nyní tedy částka 2,2 milionu korun).

Novela navrhuje několik cest jak se může s dlužník se svými závazky vypořádat a zároveň je motivuje, aby spláceli více (pokud jim to situace umožní). Pokud dlužník splatí alespoň polovinu svých dluhů, zcela se jich zbaví už za tři roky. Ten, kdo splatí alespoň třicet procent, dluhů se zbaví za pět let. Poslední možnost se týká dlužníků, kteří nezvládnout splatit ani třicet procent svých dluhů – ti budou žít z nezabavitelného minima po dobu sedmi let (nyní je to zhruba částka 9 000 korun).