INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Více firem dosáhne na příspěvek na podporu vzdělávání

17.2.2015

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ umožňuje získat zaměstnavateli finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností svých zaměstnanců. Projekt probíhá již od prosince 2013, nyní se změnily podmínky a na finanční příspěvek dosáhne více firem. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců je podpora zaměstnavatelů nebo OSVČ, kterým se podařilo překonat hospodářskou krizi a kteří v současné době mají potenciál k rozvoji a prosperitě podniku, tedy k získávání nových zakázek či rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit.

Zájem o tento projekt je značný, ke konci roku 2014 se ho účastnilo přes 20 tisíc zaměstnavatelů. Nejčastěji se zaměstnanci vzdělávají v cizích jazycích nebo navštěvují odborně zaměřené kurzy (např. pro svářeče, obsluhu CNC strojů).

Zaměstnavatelé mohou požádat o příspěvek, pokud předpokládají, že obrat podniku poroste nebo dočasně mírně poklesne. Od 2. února mohou finanční příspěvek získat ti zájemci, jejichž meziroční pokles tržeb nepřesáhne 15 % (původně to bylo jenom 5 %). Tímto opatřením chce Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířit cílovou skupinu o ty zaměstnavatele, kteří přechodně vykazují snížený zisk. Podporu ovšem nedostanou ty podniky, u nichž bude nutné provést rozsáhlejší restrukturalizaci.

Příznivou změnou je i prodloužení délky realizace projektu o tři měsíce, což by mělo vést k tomu, že si zaměstnavatelé lépe rozvrhnout a naplánují harmonogram vzdělávání. Vzdělávání zaměstnanců skončí nejpozději v září 2015.

Realizace projektu probíhá ve spolupráci s Úřadem práce ČR a jeho krajské pobočky rozhodují o přiznání příspěvku a jeho výši. Při posuzování žádosti se přihlíží k tomu, zda poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce, či bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Kromě finančního příspěvku na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání. Osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců dostanou příspěvek pouze na vzdělávací aktivity.