V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Více firem dosáhne na příspěvek na podporu vzdělávání

17.2.2015

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ umožňuje získat zaměstnavateli finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností svých zaměstnanců. Projekt probíhá již od prosince 2013, nyní se změnily podmínky a na finanční příspěvek dosáhne více firem. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců je podpora zaměstnavatelů nebo OSVČ, kterým se podařilo překonat hospodářskou krizi a kteří v současné době mají potenciál k rozvoji a prosperitě podniku, tedy k získávání nových zakázek či rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit.

Zájem o tento projekt je značný, ke konci roku 2014 se ho účastnilo přes 20 tisíc zaměstnavatelů. Nejčastěji se zaměstnanci vzdělávají v cizích jazycích nebo navštěvují odborně zaměřené kurzy (např. pro svářeče, obsluhu CNC strojů).

Zaměstnavatelé mohou požádat o příspěvek, pokud předpokládají, že obrat podniku poroste nebo dočasně mírně poklesne. Od 2. února mohou finanční příspěvek získat ti zájemci, jejichž meziroční pokles tržeb nepřesáhne 15 % (původně to bylo jenom 5 %). Tímto opatřením chce Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířit cílovou skupinu o ty zaměstnavatele, kteří přechodně vykazují snížený zisk. Podporu ovšem nedostanou ty podniky, u nichž bude nutné provést rozsáhlejší restrukturalizaci.

Příznivou změnou je i prodloužení délky realizace projektu o tři měsíce, což by mělo vést k tomu, že si zaměstnavatelé lépe rozvrhnout a naplánují harmonogram vzdělávání. Vzdělávání zaměstnanců skončí nejpozději v září 2015.

Realizace projektu probíhá ve spolupráci s Úřadem práce ČR a jeho krajské pobočky rozhodují o přiznání příspěvku a jeho výši. Při posuzování žádosti se přihlíží k tomu, zda poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce, či bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Kromě finančního příspěvku na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání. Osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců dostanou příspěvek pouze na vzdělávací aktivity.