INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Valorizace důchodů v roce 2024

13.9.2023

V příštím roce by valorizace měla zvýšit průměrný starobní důchod na 20 693 korun. Pravidelná valorizace by měla přilepšit i invalidním důchodcům a pozůstalým. Lednová valorizace se dotkne i předčasných důchodů. Státní kasu vyjde valorizace penzí v příštím roce na 12,3 miliardy korun.  Vláda ještě musí příslušné nařízení schválit do 30. září 2023, tedy ještě před účinností novely důchodového zákona, která mimo jiné upravuje valorizace důchodů.

Všechny důchody se skládají ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Důchody se valorizují (zvyšují) podle inflace a růstu reálných mezd. Základní výměra důchodu je v současnosti 4 040 korun. Penze by se v příštím roce měla zvýšit o 360 korun v pevné základní částce, procentní výměra se zvyšovat nebude. Nárůst důchodu je oproti předchozímu roku o více než 400 korun nižší.

V roce 2025 budou počítány důchody podle nových pravidel penzijní reformy. Doposud se důchod v pravidelném termínu zvyšuje o výši meziroční inflace a o polovinu růstu reálných mezd. Nově se penze bude zvyšovat o inflaci a pouze třetinu růstu reálných mezd. Způsob výpočtu se tak vrátí na úroveň před rokem 2018.

„Stále platí, že důchody budeme každoročně v lednu navyšovat. Stejně tak senioři zůstanou chráněni proti extrémní inflaci. Důchody budeme o inflaci plně valorizovat, jen měníme systém tak, aby byl spravedlivější a hlavně udržitelný,“ zdůrazňuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dle ministra nikde v okolních zemích za posledních několik let nerostly důchody tak razantně, jako u nás.

V případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek.  Při počítání inflace se nově bude vycházet jen z růstu životních nákladů důchodců. V současnosti se počítal buď růst spotřebitelských cen domácností důchodců, nebo růst spotřebitelských cen všech domácností. Do výpočtu se použila ta inflace, která byla vyšší. „Důvodem změn, které chceme přijmout co nejdříve tak, aby účinnost byla už od tohoto září, jsou značné negativní dopady nárůstu předčasných důchodů a mimořádných valorizací důchodů na státní rozpočet. Na těchto principech máme v koalici jednoznačnou shodu a obdobně se vyjadřují také ekonomové,“ uvedl ministr financí Jurečka.