INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Systém správy daně z příjmu fyzických osob je nepřehledný a složitý, vyhodnotila kontrola NKÚ

21.8.2017

Tři čtvrtě roku trvající kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na to, zda správci daně postupovali při její správě podle zákona či jaké byly dopady legislativních změn týkajících se této daně na státní rozpočet, odhalila složitost a nepřehlednost celého systému.

Kontroloři se zaměřili na období let 2012 až 2015, v některých případech však nahlédli i na období předchozí a následující. Ze zprávy o kontrole vyplývá, že počet odpočitatelných položek a slev na dani, jejich rozšiřování nebo naopak rušení, či nové zavádění slev, měly na správu daně negativní dopad.

NKÚ rovněž odhalil několik pochybění, kdy například finanční správa uložila pokutu za pozdní podání daňového přiznání, aniž by poplatníkům zaslala výzvu k odstranění vad podání, což je v rozporu s daňovým řádem. Kontroloři také upozornili na mezeru v zákoně o daních z příjmů, který nevyžaduje na potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů identifikaci poplatníka uplatňujícího slevu. Zde je podle NKÚ riziko neoprávněného uplatnění této slevy více poplatníky.

Celková efektivnost správy daně z příjmů fyzických osob, vyjádřená podle metody finanční správy, činila v roce 2015 přibližně 156 Kč příjmů na 1 Kč výdajů.

Ke stažení: