INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Systém DONEZ končí, kontrola nelegální práce ale ne

6.11.2013

Systém docházky nezaměstnaných, známý pod zkratkou DONEZ, v září podle plánu skončil. Pro nezaměstnané v evidence Úřadu práce to znamená, že se již nemusí ve stanovenou dobu hlásit na poště, ale budou se obracet pouze na příslušné pracoviště ÚP. Kontrola nelegální práce se ale moc nezmění, bude probíhat v podobné intenzitě, jen trochu jinou formou.

Systém DONEZ dříve kritizoval i ombudsman, již od února se také kvůli tomu utlumil. Ministr práce a sociálních věcí František Koníček dodal, že jelikož tento systém končí, měli bychom se z něj poučit a díky získaným zkušenostem nadále podporovat legální zaměstnanost. Podobný názor zastává také generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Jaké konkrétní změny tedy od příštího roku nastanou? Nezaměstnaní nebudou muset dojíždět na smluvený čas na mnohdy vzdálenou poštu (na Czech Point České pošty), ale budou docházet na pobočku ÚP v jejich bydlišti. Klientům/uchazečům o zaměstnání se dostane individuálního i skupinového poradenství, díky čemuž se jim zvýší šance na získání nového zaměstnání, ale dozví se také důležité informace o tom, proč je tak rizikové nelegální zaměstnávání, anebo související informace z pracovně právní, finanční či sociální oblasti.

Systém DONEZ byl jako součást projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ financován z ESF (Evropský sociální fond), a to prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu ČR. Činnost systému byla zahájena 1.října 2011 a do 30.června 2013 systémem prošlo celkem 117 900 lidí. Z toho s 9 585 uchazeči byl ÚP nucen zahájit pro nesplnění povinností správní řízení o vyřazení z evidence a 3 728 lidí díky projektu nastoupilo do nové práce.

Počet lidí, kteří díky tomuto systému našli novou práci, sice není úplně zanedbatelný, ale každý projekt časem potřebuje nějaké vylepšení či zefektivnění procesu. Nezaměstnaní, kteří museli na poštu daleko dojíždět, určitě plánované změny ocení a snad se k nim přidají i další, kteří díky vylepšení systému najdou práci.