INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Souhrnné hlášení

10.7.2018

Zákon o dani z přidané hodnoty přináší povinnost podávat souhrnné hlášení. Smyslem tohoto hlášení je zachytit pohyb zboží a služeb v rámci Evropské unii. Souhrnné hlášení v elektronické podobě podává plátce nebo identifikovaná osoba.

Povinnost podat souhrnné hlášení vzniká při:

  • dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě – kód druhu plnění 0
  • přemístění obchodního majetku do jiného členského státu – kód druhu plnění 1
  • dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu – kód druhu plnění 2
  • poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby. – kód druhu plnění 3

Ve sloupci počet plnění se uvádí počet jednotlivých plnění v daném období pro daného odběratele. Ve sloupci celková hodnota plnění se uvede hodnota poskytnutých plnění danému odběrateli přepočtenou na koruny.
Hlášení se při dodání zboží podává měsíčně. Stejná lhůta platí i pro identifikovanou osobu. V ostatních případech se podává ve stejných lhůtách jako přiznání k DPH (měsíčně nebo čtvrtletně). Souhrnné hlášení se musí podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, kterého se týká.
Jak již bylo napsáno, souhrnné hlášení se podává elektronicky pomocí on-line aplikace EPO. Jestliže nemáte zřízenou datovou schránku ani elektronický podpis, souhrnné hlášení vyplníte a pošlete na finanční úřad pomocí zmíněné on-line aplikace. Poté aplikace nabídne potvrzení o odeslání hlášení, které musíte vytisknout a do pěti dnů doručit na finanční úřad. V případě, že elektronický podpis či datovou schránku máte, nemusíte už na finanční úřad doručovat papír – potvrzení o odeslání souhrnného hlášení.
Pokud plátce nebo identifikovaná osoba udělá v řádném souhrnném hlášení chybu, musí podat následné souhrnné hlášení. Následné souhrnné hlášení se podává do 15 dnů od zjištění chyby. V tomto hlášení se uvádí pouze údaj, u nich dochází ke změně.