INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Směrnice o transparentním odměňování

29.11.2023

Firmy budou muset poskytovat zaměstnanci informaci ohledně platu mezd kolegů na stejné pozici. Tuto novinku žádá evropská směrnice o transparentním odměňování. Nová směrnice chce spravedlivější odměňování za vykonanou práci a omezení mzdové nerovnosti mezi muži a ženami. Česká republika se tak začíná připravovat na implementaci evropské směrnice do českého právního řádu. Směrnice musí být transponována nejpozději do konce roku 2026.

„Když žena a muž vykonávají stejnou práci ve stejné kvalitě, měli by za ni také dostávat stejně zaplaceno. O tom snad nemůže být pochyb. V praxi však existuje mzdová diskriminace, kvůli které jsou některé ženy za stejnou práci odměňovány hůře než jejich mužští kolegové. Směrnice, kterou jsme v Evropském parlamentu dnes schválili, je důležitým krokem pro narovnání podmínek a zajištění skutečně spravedlivého odměňování. To, že pomůže narovnat podmínky pro ekonomicky aktivní muže a ženy, navíc není jediným jediným jejím benefitem. Odstranění mzdové nerovnosti se v budoucnu projeví i v důchodovém systému, kde pomůže ukončit začarovaný kruh ‘nabalování’ znevýhodnění,” uvedl pirátský europoslanec Marcel Kolaja.
Směrnice zavádí povinnost pro společnosti nad sto zaměstnanců hlásit rozdíly v odměňování žen a mužů na srovnatelných pozicích. V případě, že tento rozdíl bude činit více než pět procent, zaměstnavatel společně se zástupci zaměstnanců bude muset přehodnotit mzdový výměr a přijmout nápravná opatření.

Směrnice také obsahuje ustanovení o náhradě pro oběti diskriminace v odměňování a o sankcích pro zaměstnavatele, kteří pravidla porušují, včetně pokut. Směrnice o transparentním odměňování má úplně zakázat doložky o mlčenlivosti ohledně výše odměny zaměstnance. Také kritéria stanovená pro kariérní postup budou muset být objektivní a genderově neutrální.

Zaměstnavatel tak bude mít povinnost zveřejnit průměr platů na obdobných pozicích. V České republice výdělková nerovnost mezi muži a ženami přetrvává. V loňském roce činil tento průměrný rozdíl 17,7 %. Dle Českého statistického úřadu se jedná v průměru o částku 8 378 korun. Česká republika je sedmá nejhorší země v Evropské unii z hlediska hodnocení rozdílu platu žen a mužů.