INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Slevy na dani - daňové přiznání za rok 2017

20.2.2018

S příchodem nového roku přichází naše povinnost daňového vyrovnání. V daňovém přiznání či v ročním zúčtováním daně si lze uplatnit slevy na dani v souladu se zákonem o daních z příjmů. Slevy si mohou uplatnit jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci si některé z nich mohou uplatňovat již během zdaňovacího období.

V daňovém přiznání si lze uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň za část zdaňovacího období zdanitelné příjmy. Zaměstnanci, kteří během zdaňovacího období podepsali prohlášení k dani, mohou tuto slevu uplatnit již v průběhu daného roku ve výši 2 070 Kč měsíčně. Prohlášení však lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Mezi další daňovou slevu patří sleva na manželku či manžela ve výši 24 840 korun žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Tuto slevu si lze uplatnit jednou ročně, Podmínkou pro uplatnění slevy je to, že manžel/ka neměl/a za rok 2017 vlastní příjem přesahující 68 000 korun.  V případě, že je manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P, pak se částka 24 840 zvyšuje na dvojnásobek.

Do vlastního příjmu manželky se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna
 • dávky osobám se zdravotním postižením
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou osobu nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
 • příjem osvobozený podle § 4 ZDP

Do příjmů se naopak započítávají nemocenské dávky (včetně mateřské dovolené), důchod či podpora v nezaměstnanosti.

Další slevu, kterou si lze uplatnit je daňové zvýhodnění na děti. Ročná daňové zvýhodnění za celý kalendářní rok 2017 na první dítě činí 13 404 korun, na druhé dítě 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun. Zaměstnanci si tuto slevu uplatňovali již v průběhu roku 2017 při výpočtu čisté mzdy. Slevu si může uplatnit jen jeden z rodičů.

Za rok 2017 si můžete i uplatnit slevu na dani tzv. školkovné. Slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti v předškolním věku si lze uplatnit až do výše 11 000 korun ročně.

Novinkou v daňovém přiznání za rok 2017 je možnost volby pro poplatníky využívající paušální výdaje, jejichž součet dílčích základů daně, u kterých uplatňují paušální výdaje, přesahuje 50 % jejich celkového základu daně. Tito poplatníci si mohou zvolit, zda si uplatní paušální výdaje maximálně z příjmu 2 000 000 korun a nebudou si moci už uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti, či si uplatní paušální výdaje maximálně z příjmu 1 000 000 korun, ale budou si moci i uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti.

Někoho se dotkne i povinnost související s tzv. solidární daní. Solidární daň bude muset zaplatit osoba, u které hrubý příjem v roce 2017 přesáhl částku 1 355 136 korun. Limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně se bude posuzovat za celý rok 2017, nikoliv za jeho jednotlivé měsíce.