INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sleva na pojistném

1.3.2023

Od 1. února mohou zaměstnavatelé uplatnit 5% slevu na sociální pojištění. Jde o část pojištění, kterou odvádí státu zaměstnavatel. Podmínkou je, aby zaměstnanec pracoval týdně alespoň 8 hodin a maximálně 30 hodin. Sleva se ovšem týká jenom vybraných zaměstnanců pracující na zkrácený úvazek.

  • osoby starší 55 let,
  • rodiče dětí do 10 let věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let,
  • osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby,
  • osoby studující na střední škole nebo vysoké škole,
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce,
  • osoby na rekvalifikaci.

Stát tak chce využitím slev na pojištění podpořit zaměstnanost těchto lidí a motivovat zaměstnavatele k rozšíření nabídky zkrácených úvazků. „Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou, proto podpoříme flexibilnější pracovní úvazky rodičům, nabídneme větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké,“ je uvedeno ve schválené novely zákona č. 589/1992 Sb.

Zaměstnavatel bude moci uplatnit slevu, pokud svůj záměr oznámí České správě sociálního zabezpečení pomocí tiskopisu „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance.“ V případě, že zaměstnanec pracuje ve více pracovních poměrech zároveň, slevu na pojistném uplatňuje první zaměstnavatel v pořadí. Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

Podmínky pro uplatnění slevy:

  • vyměřovací základ nesmí být vyšší než 1,5násobek aktuální průměrné mzdy v České republice
  • hodinová sazba nesmí překročit 1,15 % průměrné mzdy
  • odpracovaná doba ze všech úvazků u jednoho zaměstnavatele nesmí překročit hranici 138 hodin za měsíc

Pro pracující a podnikající důchodce se navíc chystá další snížení odvodů. Od července by se u pracujících důchodců měla snížit sazba pojistného o 6.5 procenta. Příslušný zákon se nyní připravuje.