INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školkovné v příštím roce

31.12.2015

Od příštího roku slevu na školkovné už neuplatníte na všechny školky a dětské skupiny. Již v roce 2014 byla zavedena nová sleva za umístění dítěte, kterou lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Sleva může být uplatněna pouze jedním z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti.

Od příštího roku slevu na školkovné už neuplatníte na všechny školky a dětské skupiny. Již v roce 2014 byla zavedena nová sleva za umístění dítěte, kterou lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Sleva může být uplatněna pouze jedním z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti.
Díky novele zákona o dětské skupině došlo k omezení počtu poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině, u kterých bude možné uplatnit slevu za umístění dítěte. Dětská skupina je v zákoně definována takto: „Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“

Podmínky zákona o dětské skupině budou muset splnit pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u ministerstva práce a sociálních věcí. Tito poskytovatelé budou moci čerpat daňové úlevy, což může být motivací pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli.

Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení do maximální výše 9 900 korun v příštím roce se bude vztahovat pouze k umístění dítěte v zařízení mateřské školy dle školského zákona či zařízení podřízenému zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Nebude možné uplatnit slevu za umístění dítěte v případě lesních školek, neregistrovaných dětských skupin a některých zařízení provozovaných živnostenským způsobem, pokud nebude jejich charakter srovnatelný s péčí v dětských skupinách. Podmínkou nejspíše bude umožnění docházky v rozsahu nejméně šest hodin denně.

Co se týče daňové uznatelnosti nákladů při zřízení mateřské školy či dětské skupiny jsou uznatelné výdaje na provoz vlastního předškolního zařízení nebo příspěvky na provoz předškolního zařízení zajišťovanými jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.