INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Schválení mimořádného příspěvku na dítě

8.6.2022

Vláda schválila mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5 000 korun. Dávka by měla rodičům pomoci zvládnout inflaci. Na příspěvek by podle výpočtu ministerstva práce mělo dosáhnout 1,56 milionu dětí. Celkem by tak stát vyplatil 7,8 miliardy korun.

Jednorázový příspěvek je určen rodinám na každé dítě do 18 let. Podmínkou je hrubý příjem rodiny do jednoho milionu korun. Část rodičů dostane příspěvek automaticky, jiní o něj budou muset požádat. O příspěvek budou moci žádat i rodiny, kterým se dítě narodí od 2. srpna do konce roku 2022.

V případě, že rodiče pobírají na děti přídavky, měli by novou dávku dostat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče o ní mohou požádat elektronicky, nebo osobně v tzv. Czech pointech. Pro elektronickou žádost budete potřebovat elektronickou identitu občana, přes kterou se dostanete do webové aplikace, kde vyplníte základní údaje a zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun hrubého. Případná kontrola proběhne u finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení. Dávku bude čerpat rodič, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby.

Do příjmů budou kromě zaměstnání a podnikání počítány i ostatní příjmy jako jsou příjmy z nájmu, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti apod.

Příspěvek by měl být vyplácen v srpnu a měl by tak pomoci s výdaji, které jsou spojeny se začátkem školního roku. Příspěvek nebude podléhat zdanění a nebude se ani započítávat do rozhodného příjmu.

Vláda kromě mimořádného příspěvku schválila i podporu částečných úvazků. Novela počítá se zavedením slevy na pojistném pro zaměstnavatele. Ti by za zaměstnance mohli nově odvádět 19,7 procenta místo 24,8 procenta. Sleva by měla být u výdělků do 1,5násobku průměrné mzdy. Vztahovat se má na zkrácené úvazky pro starší pětapadesáti let, rodiče s dětmi do 10 let nebo třeba studenty.