INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozšíření režimu reverse charge v roce 2017

7.6.2017

Od července dojde k rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Tímto nástrojem finanční správa eliminuje karuselové podvody. Novela zákona o DPH počítá s tím, že se tento režim rozšíří o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dodání zboží poskytovaného jako záruka a dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu nebo o zprostředkování dodání investičního zlata.

Pojďme si připomenout, že režim reverse-charge přenáší povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Znamená to tedy, že povinnost přiznat daň má příjemce, nikoli plátce plnění (dodavatel).

Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti bude nově od 1. července 2017 doplněna o:

  • Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  • Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahující nové kódy a další související informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u nových plnění budou k dispozici v okamžiku zveřejnění příslušné právní úpravy ve Sbírce zákonů.

Přenesená daňová povinnost se naposledy v České republice rozšířila od loňského října o telekomunikační služby na velkoobchodní úrovni.  Naše země už delší dobu prosazuje myšlenku, že by si sami státy měly určovat, jaké zboží a služby budou podléhat přenesené daňové povinnosti. Avšak i nadále se jedná o tzv. harmonizovanou daň, jejichž pravidla jsou určována na celounijní úrovni.