INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozšíření režimu reverse charge v roce 2016

6.10.2016

Od října letošního roku dojde k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. Na trhu elektronických komunikací byly zjištěny daňové úniky v tuzemsku a rozšíření tohoto režimu tak na tuto situaci reaguje. Jedná se o preventivní opatření, jak předcházet možnému přesunu podvodů z jiných členských států na naše území.

Režim reverse charge přenáší povinnosti plátce přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné plnění s místem plnění v tuzemsku na plátce, který toto plnění přijal. Povinnost přiznat daň má tedy příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění.

Tento režim byl již zaveden v lednu u dodání nemovité věci plátci v případě, že plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň dle § 56 odst. 5 zákona o DPH.  V únoru došlo k dalšímu rozšíření o dodání plynu a elektřiny obchodníkovi a o dodání (převod) záruk původu plynu a elektřiny.

Od října se bude režim přenesené daňové povinnosti nově uplatňovat u poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb. V číselníku kódu předmětu plnění bude doplněna nová položka 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.

Rozšíření reverse charge o telekomunikační služby se však nebude týkat všech podnikatelů podnikajících v oblasti telekomunikací. „Diskuse se zaměřila na zavedení reverse charge na některé druhy vybraných služeb elektronických komunikací poskytovaných na „velkoobchodní úrovni“, tj. na služby poskytované mezi podnikateli, kteří tyto služby využívají při poskytování svých služeb jiným osobám, zejména konečným spotřebitelům. Reverse charge se tedy nenavrhuje uplatnit v situaci, kdy poskytovatel služeb elektronických komunikací poskytuje konečnému spotřebiteli, který je plátcem, konkrétní služby, např. volání, textové zprávy, přenos dat, upřesňuje důvodová zpráva,“ bylo vysvětleno v důvodové zprávě.